Založniki

Oglasni produkti

Založniki imajo dostop ter popolno kontrolo nad širokim obsegom oglasnih produktov.

Httpool mreža omogoča optimalen pristop za monetizacijo sekundarnih oglasnih pozicij na največjih ter srednje velikih spletnih straneh. Prikazovanje oglasov je optimizirano glede na eCPM.

Httpool založnikom omogoča maksimiziranje dohodka preko optimalne kombinacije:

  • cenovnega modela: CPM, CPC, CPA, CPP ter CPE (Cost per Engagement),
  • modela monetizacije: preko Httpool mednarodnih ter partnerskih spletnih oglaševalskih mrež,
  • oglasnih oblik: od standardnih do naprednih Httpool oglasnih oblik in
  • ciljanja: kontekstualno, vedenjsko, lokacijsko ciljanje, ciljanje po kategorijah ter re-targeting.

Založniki imajo nadzor nad cenovnimi modeli, oglasnimi oblikami, pozicijami ter možnostjo ciljanja. Obenem imajo možnost izbire poslovnega modela monetizacije.

Inventory_3rd party and backfill