Založniki

Oglasne oblike

Httpool nudi možnost oglaševanja z najrazličnejšimi oglasnimi oblikami.

DESKTOP OGLASNE OBLIKE

Httpool_big shop ad_desktop
TEKSTOVNI OGLAS, (VELIKI) IZLOŽBENI OGLAS
Tekstovni oglasni formati, večinoma prodani po CPC cenovnem modelu na standardnih oglasnih pozicijah.
Httpool_display_desktop
DISPLAY
IAB Standardni oglasni formati: 300x250px, 728x90px ter 160x600px, lebdeči oglasi, razširljivi oglasi ter druge napredne oglasne oblike.
Httpool_video_desktop
VIDEO
InBanner, InStream ter InArticle video oglasni formati.
Httpool_engagement_desktop
HTTPOOL ENGAGEMENT
Premium oglasna oblika, ki se iz standardne oglasne oblike razširi v pasico velikosti 960x400px. Ker se Httpool Engagement oglas prikazuje na nestandardni poziciji omogoča doseganje dodatnih prihodkov.

MOBILNE OGLASNE OBLIKE

Httpool_text_mobile
TEKSTOVNI OGLASI
Tekstovni oglas s sliko velikosti 38×38 px ter 50 znakov besedila se prikazuje na standardni poziciji oglasa 320×50 px.
Httpool_banner_mobile
PASICE
Standardne velikosti pasic: 320x50px, 300x50px, 300x250px in 216x36px.
Httpool_mobile microsite_mobile
MOBILNA MIKROSTRAN
Premium oglasna oblika, ki se iz standardne pasice (320x50px) razširi v mobilno mikrostran (320x400px).

Več informacij

Več informacij o Httpool tehnologijah