Založniki

Koristi

Httpool omogoča možnost visokih dohodkov za založnike z dostopom do lokalnih in globalnih oglaševalskih akcij preko lastne tehnologije AdPlatform in integracijo sekundarnih virov prihodkov.

Httpool omogoča maksimiziranje dohodkov preko:
  • TEHNOLOGIJE: visokokakovostna lastna tehnologija AdPlatform,
  • GEO-LOKACIJE: prisotnost na 16 mednarodnih trgih,
  • DOSTOPA: do lokalnih ter globalnih oglaševalskih akcij,
  • OGLASNIH PRODUKTOV: z uporabo različnih oglasnih produktov z visokimi eCPM-ji,
  • CILJANJA: dostop do oglaševalskih kampanj z ozkim ciljanjem, kar ni izvedljivo na ravni posamezne spletne strani in
  • PRIROČNOSTI: ena oglasna koda ter centralen dostop za monetizacijo  obiska spletne strani na računalnikih ter mobilnih napravah.